Aktivitetsliste

Liste over hoved-aktiviteter, der skal udføres under projektet, og et groft estimat for varigheden af de forskellige perioder.

Emne Varighed (dage)
Definition af syntaks for sproget Svendsk. (Overvejelser og design af sproget Svendsk).

4

Leksikalsk analyse

3

Syntaktisk analyse

3

Semantisk analyse (typecheck)

3

Kode generering

7

Opsummering og samling af rapport

3

Dage til rådighed

23


De forskellige analysetrin, har dog foregået iterativt, da vi hellere ville tage mange små skridt i den rigtige retning, end et stort...i den forkerte.

Vi har så vidt muligt forsøgt, at overføre denne aktivitetsliste til vores tidsplan.