Bilag

svendsk.y
BISON-specifikationen (parseren) for Svendsk.

svendsk.l
FLEX-specifikationen (scanneren) for Svendsk.

symbtab.c
Symbol-tabellen for Svendsk.

symbtab.h
Headerfil til Symboltabellen.

loops.c
Håndtering af løkker.

loops.h
Headerfil til håndtering af løkker.

makefile
Makefilen til Svendsk compileren.

svend01.t ... svend06.t
Testprogrammer, skrevet i Svendsk.

svend01.java ... svend06.java
Kompilerede testprogrammer.

dagbog
Kort beskrivelse af de forløbne dage.