del

1

"Indledningen"
Introduktion
Projektgrundlag
Problemformulering
Problemafgrænsning

Indledende kommentarer omkring projektet. Formål, brugere, ressourcer, etc. Problemer der skulle løses, og problemer vi har afgrænset os fra.