del

3

"Grundlæggende begreber"
Hvad er en grammatik?
Hvad er en compiler?

Forklarer de grundlæggende begreber grammatik og compiler, der er nødvendige at få klarlagt, for at forstå meget af det efterfølgende i denne rapport. I det første afsnit, gengives ydermere grammatikken for Svendsk.