Download

På denne side kan du downloade nyeste version af Svendsk-compileren samt alle nødvendige source-filer.

Eksekvérbar compiler
svendsk.exe

FLEX-specifikation
svendsk.l

BISON-specifikationen
svendsk.y

Makefilen
makefile

Source til håndtering af symboltabellen
symbtab.h og symbtab.c

Source til håndtering af løkker
loops.h og loops.c