Forord

Hensigt med rapporten

Der er flere hensigter med denne rapport. Vi mener de vigtigste ting, er at:
  1. Dokumentere overvejelser og beslutninger i projektforløbet.
  2. Anskueliggøre projektets forløb.
  3. Forklare grundlæggende begreber inden for projektets emner.

Læsevejledning

Vi har i denne rapport forsøgt at skabe en rød tråd, hvorfor vi generelt vil tilråde, at man læser rapporten fra ende til anden. Mange steder vil vi forklare et begreb først og senere bruge det. Afsnittet Designovervejelser er et supplement, der beskriver de forskellige dele af sproget Svendsk. Det kan læses som et selvstændigt afsnit, eller sideløbende med resten af rapporten, som et opslagsværk.

Meget af rapporten omhandler forholdsvis tekniske ting, der forudsætter forudgående kendskab til oversætterteknik og konvertering (OVKO) samt grundlæggende forståelse af Java-sproget.


Standarder for rapporten

Alle afsnit i denne rapport er skrevet med en entydig formatering, for at øge læsbarheden. Vi har valgt at bruge forskellige formateringer til forskellige afsnit, da vi mener det øger muligheden for, at skaffe sig overblik over det læste. I nedenstående tabel er de forskellige skrifttyper gennemgået.

Skrifttype Anvendelsesområde
Tahoma 14 (fed)

Overskrift

Tahoma 12 (fed)

Underoverskrift

Tahoma 12

Almindelig tekst

Tahoma 10

Tabeller

Courier 12

Kode eksempler


Vi har også lavet en standard-opdeling af tabeller, som ses på ovenstående.

Derudover har vi, for overskuelighedens skyld, valgt at give alle eksempler, figurer og tabeller numre efter den generelle syntaks: <del> - <nr>.


Takketale

Først og fremmest tak til Svend for stor inspiration. Vi vil ydermere sige tak til vores vejleder Jens Christian Godskesen (GO), for megen opbakning, og god kritik. Til sidst, en stor tak til Ida B. Holst, for korrekturlæsning og kage.