Indholdsfortegnelse

Titelblad
Indholdsfortegnelse
Forord
Hensigt med rapporten
Læsevejledning
Standarder for rapporten
Takketale

Del 1: Indledning

Introduktion
Projektgrundlag
Problemformulering
Problemafgrænsning


Del 2: Tidsmæssige aspekter

Aktivitetsliste
Tidsplan
Kommentering af tidsplan


Del 3: Grundlæggende begreber

Hvad er en grammatik?
Hvad er en compiler?
Historie
Struktur for compiler

Del 4: Værktøjer

Beskrivelse af FLEX
Beskrivelse af BISON
BISON
Syntaks for BISON
Hvorfor BISON?

Del 5: Definition og design

Definering af sproget Svendsk
Simple datatyper
Typebeskrivelse
Typen boolsk
Typen heltal
Typen streng
Escape-sekvenser
Regne-operatorer
Sammenlignings-operatorer
Tildelings-operatoren
Eksempler på syntaks i Svendsk
Eksempel 5-1: Løkker
Eksempel 5-2: Deklarering af variabler
Eksempel 5-3: Tildeling af tal til en variabel
Eksempel 5-4: hvis...ellers sætningen
Reserverede ord
Designovervejelser


Del 6: Compileren

Leksikalsk analyse
Symbol-tabellen
Hjælperutiner
Syntaktisk analyse
Top-down-parsing
Bottom-up-parsing
Klassificering
Forkortelse
Semantisk analyse
Type-check
Implementering
Kodegenerering
Kommentering af kodegenerering
Java-kodens filnavn (*.java)
Kompilerings-vanskeligheder
Formatering af den genererede kode

Del 7: Brug af compileren

Kommentering af makefile
Brugte parametre i BISON
MAKE
Brug af Svendsk compileren


Del 8: Konklusion af projektet

Procesbeskrivelse
Konklusion
Litteraturliste
Webografi
Bilag