Kommentering af tidsplan

Det har været meget svært at lave en fast tidsplan for dette projekt, da vi har arbejdet meget iterativt i processerne leksikalsk-, syntaktisk- og semantisk analyse samt kodegenerering. Fordelen ved at udføre disse processer iterativt er, at det er lettest først at få det mest grundlæggende til at fungere, og derefter udbygge med ekstra funktionalitet. Den høje grad af iteration, har medført en noget ensformig tidsplan.

Vi syntes det var svært, at gennemskue hvor lang tid de forskellige trin ville tage. Som et lille eksempel kan gives den leksikalske analyse. Vi vidste godt, at vi ikke kunne lave den i en omgang, men det tog alligevel betydeligt længere tid end beregnet på tidsplanen. Vi havde ikke så meget erfaring i brugen af de vores værktøjer, og det gav os desværre unødvendige forsinkelser.