Konklusion

I forhold til problemformuleringen, kan det siges at vi i løbet af projektet, har løst følgende arbejdsopgaver:
  1. Vi har lavet en compiler, der kan generere Java-kode ud fra vores eget definerede sprog, Svendsk.


  2. Vores compiler, der oversætter fra Svendsk til Java, består af leksikalsk analyse, syntaktisk analyse, semantisk analyse og kodegenerering. Alle disse trin har vi gennemgået.


  3. Mht. vores eget sprog Svendsk, har vi fået designet en syntaks der lever op til de kriterier, vi har stillet.


  4. Genereringen af compileren er udført ved hjælp af hjælpe-værktøjerne FLEX og BISON.


  5. Svendsk er et dansk programmerings-sprog for nybegyndere, dvs. det er let at lære og logisk opbygget.


  6. En del af inspirationen kommer fra data-ordbogens syntaks, mens andre programmeringssprog også har været til grund for en del inspiration.

Hvis vi havde haft mere tid, ville det selvfølgelig være spændende at udbygge sproget Svendsk, så det blev mere brugbart. Vi ville gerne have implementeret funktioner, og flere typer end der nu er tilgængeligt, men måtte opgive det p.g.a. tidspresset. Det ville også have været interessant at udbygge laes-sætningen, så vi kunne læse andet end strenge ind, fx et tal.