Svendsk

c o m p i l e r e n

Sidste nyt
Download
Værktøjer

d o k u m e n t a t i o n

Titelblad
Indholdsfortegnelse
Forord

DEL 1
Introduktion
Projektgrundlag
Problemformulering
Problemafgrænsning

DEL 2
Aktivitetsliste
Tidsplan
Kommentering af tidsplan

DEL 3
Hvad er en grammatik?
Hvad er en compiler?

DEL 4
Beskrivelse af FLEX
Beskrivelse af BISON

DEL 5
Definering af sproget Svendsk
Designovervejelser

DEL 6
Leksikalsk analyse
Syntaktisk analyse
Semantisk analyse
Kodegenerering
Kommentering af kodegenerering

DEL 7
Kommentering af makefile
Brug af Svendsk compileren

DEL 8
Procesbeskrivelse
Konklusion
Litteraturliste
Webografi
Bilag