"Jo flere kommandostrukturer, du anvender i dit program, jo mindre vil din compiler oversætte."

Citat: Murphys computerlove