Problemformulering

I projekt-grundlaget fandt vi nogenlunde ud af, hvad vi skulle lave, men for at have nogle helt klare retningslinier, har vi fundet de mest essentielle opgaver. Dem har vi samlet i denne problemformulering.

  1. Vi skal lave en compiler der kan generere Java-kode ud fra vores eget definerede sprog, Svendsk.


  2. Compileren der oversætter fra Svendsk til Java, skal bestå af leksikalsk analyse, syntaktisk analyse, semantisk analyse, kodegenerering og evt. kodeoptimering.


  3. Der er ingen syntaks for Svendsk, så den må vi selv lave fra bunden. Dette vil også medvirke, at vi skal designe sproget ud fra vore egne kriterier.


  4. Ovenstående punkt skal udføres ved hjælp af FLEX og BISON - to værktøjer der hjælper med analyse og kodegenerering.


  5. Svendsk skal være et dansk programmerings-sprog for nybegyndere, dvs. det skal være let at lære og logisk opbygget.


  6. Svendsk skal være inspireret af data-ordbogens syntaks.