Procesbeskrivelse

Projektet har forløbet nogenlunde som planlagt. Der har været en del tekniske udfordringer, men selve projektgruppen har fungeret godt. Der har ikke været nogle uoverenssemmelser eller tidskrævende beslutningsprocesser.

Vi føler helt klart, at vi igennem projektet har lært en del, og at vi nu har et betydeligt bedre overblik over de emner vi har berørt, på trods af at vi kun har haft fire en halv uge. Det eneste problem, har været lidt vanskeligheder med værktøjernes virkemåde, der til tider har været lidt uigennemskuelig. Dette har været en smule tidskrævende, men for det meste, har vi fundet ud af det hen af vejen.

Vi har ikke haft nogle eksterne interessenter, men til gengæld har vores vejleder stillet de fornødne krav og spørgsmål, hvilket har været sundt for forløbet.

Samarbejdet med vores vejleder, GO, har i det hele taget fungeret meget tilfredsstillende. Vi var tydeligvis på bølgelængde, og misforståelser har været utroligt sjældne. Den feedback vi har fået, har været meget brugbar, og har næsten hver gang resulteret i forbedringer. Vi føler også vejlederen har haft den fornødne interesse for projektet, hvilket har afspejlet sig i et godt engagement.