Værktøjer

Til udviklingen af Svendsk, er der blevet brugt forskellige værktøjer. Nogle af dem er desværre kommercielle, og det er derfor ikke muligt at hente dem fra denne side.


F L E X
FLEX (Fast LEXical analyser generator) er en leksikalsk analysator, der kan køre under både NT og UNIX. Vi har valgt at bruge denne, da vi udelukkende udvikler Svendsk på NT-baserede computere. FLEX udspringer fra den ældre LEX, der udelukkende er tilgængelig i en UNIX-version.

link til programmet
filer/flex.exe

link til dokumentationen
http://www.theill.com/svendsk/flex.html


B I S O N
De hjælpeværktøjer man kan bruge til at lave en parser og de tilhørende tabeller kaldes parser generatorer eller compiler compilere. Den parser som de genererer får som input et program i source language, eller en strøm af tokens fra en leksikalsk analysator (genereres seperat i et andet hjælpe-program).

Et af de mest brugte programmer inden for dette område er YACC (Yet Another Compiler Compiler), som er let tilgængeligt under UNIX. Vi har dog valgt at bruge BISON, som er en ikke-kommerciel version af YACC. BISON har bl.a. den fordel, at den kan køre på en almindelig NT workstation.

link til programmet
filer/bison.exe

link til dokumentationen
http://www.theill.com/svendsk/bison.html


F L E X  &  B I S O N
Der findes mange forskellige distributionen af Flex og Bison. Du har mulighed for at downloade nogle af dem fra nedenstående links samt læse mere om disse interessante værktøjer.

svendsk/filer/flexbis.zip
http://cs.wwc.edu/~aabyan/464/Book/
http://www.lysator.liu.se/amiga/ar/art/guide/art103.guide?FlexBisonB O R L A N D   C   C O M P I L E R

link til programmet
http://www.inprise.com/bcc/bcc.exe

link til hjemmesiden
http://www.inprise.com/bcc/


B O R L A N D   M A K E

link til programmet
ingen URL

link til hjemmesiden
ingen URL